Darmowy program do rozliczenia PIT 2017

Finanse w domu a optymalne rozliczenie PIT

Optymalizacja podatkowa polega generalnie na wykorzystywanie legalnych sposobów na to, aby płacić niższe podatki na rzecz fiskusa. Z powodzeniem może być ona zastosowana w przypadku rozliczeń podatkowych PIT. Deklaracje Pity polskich podatników wypełniane są na różnych drukach podatkowych, z których część pozwala na optymalizację podatkową, poprzez skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych. Jak skonstruować więc takie korzystne rozliczenie PIT?czytaj


Jak oskładkowanie umów śmieciowych przełoży się na zeznania pity pracowników

Polski rząd chce walczyć z umowami śmieciowymi, czyli umowami zlecenie, które często są jedynym sposobem na uzyskanie zatrudnienia. Pracownicy pracują na zleceniach, nie mając przy tym żadnych uprawnień wynikających z Kodeksu pracy, ani nie mają odprowadzanych od pełnej kwoty umów zlecenie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Oskładkowanie umów śmieciowych jest więc priorytetem w walce o równe traktowanie wszystkich pracowników na polskim rynku pracy. Czy wpłynie to w jakikolwiek sposób na zeznania pity pracowników? Umowy cywilnoprawne w obecnym stanie prawnym są ujmowane w rozliczeniach rocznych. Czy jednak zestawienie Pit w przypadku umowy śmieciowej wygląda tak samo, jak rozliczenie roczne PIT dla umowy o pracę?czytaj


Bankowy cashback a rozliczenie PIT za rok 2014

Usługa cashback jest jednym ze sposobów na przyciągnięcie przez bank nowych klientów i zachowanie lojalności dotychczasowych. Polega ona na tym, że bank zwraca klientowi np. kilka procent z wydanej przez klienta na zakupy kwoty, o ile płatność dokonana zostanie za pośrednictwem karty płatniczej, połączonej z kontem bankowym. Usług cashback umożliwia klientowi uzyskanie nawet do kilkuset złotych premii od banku w ciągu roku, choć wiele banków ogranicza limit sumy zwrotu w ramach cashback. Czy kwota ta powinna zostać wyszczególniona w rocznym rozliczeniu podatkowym jako dochód podatnika? Deklaracje Pity powinny uwzględniać wyłącznie przychody podatnika podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy rozliczenie PIT za rok 2014 również ujmie kwotę z cashback? Czy też roczny pit będzie pomijał taką sumę?czytaj


Bilety do teatru w upominku gwiazdkowym od pracodawcy a rozliczenie PIT pracownika

Pracodawcy mogą dla wyrażenia swojego szacunku i wdzięczności w stosunku do swoich pracowników, wręczyć im z okazji Świąt Bożego Narodzenia niewielkie prezenty. Mogą to być gadżety z logo firmy, bony do sklepów, pieniądze, albo na przykład bilety do teatru czy do kina. Czy rozliczenie PIT pracownika musi uwzględnić wysokość świadczenia pozapłacowego z tytułu uzyskanego upominku? Jakie deklaracje pity składają pracownicy, którzy otrzymają z okazji gwiazdki bilety do teatru? Czy w ogóle podatek Pit jest wówczas naliczany?czytaj


Czy pracownik na etacie dorabiający na umowę o dzieło może rozliczyć wszystkie dochody razem na druku PIT-37

Rozliczenie Pit pracowników pozyskujących dochody pracy na etacie składane jest w Urzędzie Skarbowym z wykorzystaniem druku Pit37. Zeznanie podatkowe roczne na takim formularzu zakłada pozyskiwanie dochodów za pośrednictwem płatnika, opodatkowanych skalą podatkową. Czy druk PIT-37 będzie odpowiedni dla rozliczenia podatkowego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób pracujących na etacie, ale dorabiających jednocześnie na umowę o dzieło? Czy oba źródła dochodu można rozliczyć na jednej deklaracji podatkowej Pit37?czytaj


Ceny dla klienta a koszty zakupu towaru przez sklep internetowy - rzeczywiste kwoty do rozliczenia PIT właściciela sklepu

Trendy ostatnich lat popychają nas do tego, by  zmieniać nasze życie na  lepsze, łatwiejsze, gdzie wszystko jest niemal na wyciągnięcie ręki. Rozwój nowych technologii w naturalny sposób wtóruje tym zapędom, i tak oto na przysłowiowe „jedno kliknięcie myszki komputera ” mamy dostęp do różnorodnych towarów i usług. Możemy je kupować przez Internet niezależnie od tego, czy jest to wirtualny sklep naszego sąsiada zza rogu, czy też jest to witryna, którą prowadzi firma  znajdująca się na drugim końcu świata.czytaj


Czy będąc po rozwodzie, gdzie dziecko zostało przy matce, mogę odliczyć w swoim PIT ulgę prorodzinną?

Ulga prorodzinna czyli potocznie mówiąc ulga na dziecko to przywilej jakim nagradza ustawodawca skarbowy podatników, którzy posiadają własne potomstwo lub zdecydowali się na przyjęcie do rodziny dzieci na zasadzie sądownego przysposobienia. Jest to niejako ukłon w stronę tych, którzy spełniając swoje osobiste potrzeby stają się rodzicami a przy okazji dbają o rozwój naszej populacji.czytaj

Czy jeżeli małżonkowie mają rozdzielność majątkową, to żona może rozliczyć swój PIT jako samotna matka?

Status samotnego rodzica pozwala matce lub ojcu dziecka na skorzystanie z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pity osób samotnie wychowujących dzieci mogą też uwzględniać ulgę prorodzinną. Czy rozliczenie roczne może być złożone jako PIT samotnej matki, jeśli jest ona w związku małżeńskim z ojcem dziecka, ale pomiędzy małżonkami nie ma wspólności majątkowej, w wyniku podpisania notarialnej rozdzielności majątkowej? Czy w takiej sytuacji pod względem podatkowym matka dziecka zostanie uznana za samotnego rodzica?czytaj

Czy konieczny remont mieszkania komunalnego może wchodzić w zakres ulgi remontowej najemcy lokalu/podatnika

Rozliczenia podatkowe roczne Pity podatników mogą uwzględniać szereg ulg i odliczeń. Między innymi w poprzednich latach podatkowych w przepisach obowiązujących w Polsce była możliwość zastosowania ulgi remontowej. Ulga na remont mieszkania przyznawana była dla podatników ponoszących wydatki w związku z remontem lokalu mieszkalnego. Ulga podatkowa w PIT mogła być odliczona tylko w niektórych przypadkach. Jaki był zakres ulgi remontowej i czy tylko właściciel lokalu mieszkalnego mógł z niej skorzystać?czytaj


Czy dziecko może być pociągnięte do odpowiedzialności za długi podatkowe rodzica - PIT rodzica z niedopłaconym podatkiem

Obowiązkiem polskich podatników jest rozliczanie roczne z fiskusem z tytułu dochodów lub przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli PIT zakłada opłacenie danej wysokości podatku, podatnik powinien uregulować taką kwotę na rzecz fiskusa. Bywa jednak, że Pit nie uwzględnia wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co powstają zaległości podatkowe. Niedopłacone podatki wynikające z formularzy Pity rodziców mogą niekiedy być egzekwowane od ich dzieci. Kiedy będzie to miało miejsce?czytaj


Czy ponoszenie ofiary na posługi kościelne można odpisać w rocznej deklaracji PIT?

Wierni w Polsce masowo gromadzą się w kościołach w całym kraju w niedzielę i sięgają głębiej do kieszeni, aby położyć cokolwiek na „tacę” w czasie mszy. Datki na kościół między innymi pozwalają na rozbudowę i remonty świątyń, pomoc ubogim, czy też na utrzymanie parafii i parafian. Ofiary na posługi kościelne mogą zostać uznane za darowizny, ale tylko w szczególnych przypadkach. Wówczas deklaracja PIT podatnika może ujmować odpis datków na kościół. Nie każdy roczny Pit parafian dokładających się do tacy kościelnej będzie mógł uwzględniać takie odliczenie. Tylko nieliczne w gruncie rzeczy zeznania podatkowe pity będą składane skutecznie do Urzędu Skarbowego z odpisem ofiary na posługi kościelne, poniesionej przez podatnika.czytaj

A B C podatnika - najważniejsze i najczęściej spotykane druki PIT, jak wypełniamy

Wszystkie przychody lub dochody, które ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku obejmuje opodatkowaniem, muszą być rozliczone z fiskusem. W tym celu należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika Urzędzie Skarbowym, odpowiednie druki PIT. Istnieje kilka najważniejszych deklaracji podatkowych. Formularze PITy są zróżnicowane pod kątem wybranej lub narzuconej podatnikowi metody rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie deklaracje podatkowe PIT są najczęściej składane w Urzędzie Skarbowym?czytaj

Czy długość okresu czasu w roku podatkowym, kiedy podatnik posiadał status tzw.: samotnego rodzica - ma znaczenie dla rocznego rozliczenia PIT z ulgą na dziecko?

Podobnie jak małżonkowie, samotni rodzice mają prawo do skorzystania z ulgowego rozliczenia podatkowego. Przysługuje im nie tylko ulga podatkowa na dzieci, ale i preferencyjne roczne rozliczenie PIT. Czy status samotnego rodzica nabywa się po upływie np. miesiąca samotnego wychowywania dziecka, czy okres ten musi być dłuższy czy krótszy? Jak status ten wpływa na rozliczenie ulgi rodzinnej. Czy ulga podatkowa na dzieci w PIT samotnego rodzica również jest rozliczana na takich samych zasadach jak u współmałżonków? Jak wygląda Pit z ulgą na dziecko u samotnej matki czy samotnego ojca?czytaj